Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/386
Title: Освітня галузь «Фізична культура» : методичний посібник для вчителів закладів загальної середньої освіти, 5-6 класи (адаптаційний цикл) Нової української школи
Other Titles: The field of education «Physical culture»: a methodological manual for teachers of general secondary education institutions, 5-6 grades (adaptation cycle) of the New Ukrainian School
Authors: Удовиченко, Ірина Віталіївна
Udovychenko, Iryna Vitaliyvna
Кісільова, Марина Вікторівна
Kisilova, Mаrуna Viktorivna
Keywords: методичний посібник
-
methodological manual
освітня галузь «Фізична культура»
-
the field of education «Physical culture»
Нова українська школа
-
New Ukrainian School
уроки фізичної культури
-
Physical Education lessons
Issue Year: 2022
Publisher: НВВ КЗ СОІППО
Citation: Освітня галузь «Фізична культура» : методичний посібник для вчителів закладів загальної середньої освіти, 5-6 класи (адаптаційний цикл) Нової української школи / уклад. М.В. Кісільова; за ред. І.В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2022. 58 с.
Abstract: У методичному посібнику приділено увагу особливостям навчання учнів 5-6 класів у Новій українській школі за освітньою галуззю «Фізична культура». У пропонованому методичному посібнику розглянуто модельну навчальну програму, а також інтернет-підтримку до варіативних модулів, які визначені модельною навчальною програмою; подано для ознайомлення приклади сучасного, модифікованого (нестандартного) інвентаря та обладнання, а також ігор-естафет, які вчитель може використовувати під час організації освітньої діяльності; наголошено на санітарно-гігієнічних нормах облаштування території для занять фізичною культурою. Методичний посібник стане у нагоді вчителям, які навчатимуть учнів предмета «Фізична культура» у закладах загальної середньої освіти. In the methodical guide, attention is paid to the peculiarities of the education of students of grades 5-6 in the new Ukrainian school in the field of education «Physical culture». The proposed methodical manual considers the model curriculum, as well as Internet support for variable modules, which are defined by the model curriculum; examples of modern, modified (non-standard) inventory and equipment, as well as relay games, which the teacher can use during the organization of educational activities, are presented for review; the sanitary and hygienic standards for arranging the territory for physical education are emphasized. The methodical manual will be useful to teachers who will teach students the subject «Physical culture» in general secondary education institutions.
URI: http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/386
Appears in Collections:Навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного розвитку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кісільова М.В. ФК 5 клас.pdf1.86 MBAdobe PDFDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.